Исплате контролора

Контролори, хвала вам што сте чували гласове за Ниједан од понуђених одговора.

Немојте у општине носити копије кредитних и дебитних картица, него копије картица рачуна или уговора са банкама! Кредитним картицама само неко може да вам узима паре са рачуна, а не да вам уплаћује.

Град Београд ће вам исплатити дневнице од по 2.000 динара, и то искључиво на ваше рачуне у банкама. Не на рачуне вама блиских особа, ни на рачуне за које сте овлашћени, него баш на ваше. То значи да, ако немате рачун, неопходно је да рачун отворите.

Ако сте било шта у вези са рачуном дали председнику бирачког одбора или било коме другом на дан избора, сматрајте да никоме нисте дали ништа. Они су податке прикупљали противзаконито, супротно упутствима из Градске изборне комисије.

Ко нема рачун:

  • Ако имате до 27 година, препоручујемо Ерсте банку, омладински текући рачун.
  • Осталима предлажемо да оду у Поштанску штедионицу, која нуди бесплатно отварање рачуна, уз наплату једног процента од примљеног новца. Комерцијална банка би такође требало да нуди рачун који је бесплатан.

Осим за Звездару, сви идете у зграду општине на чијем подручју сте радили.


У општине се носе две ствари. Прво, фотокопија картице рачуна (никако кредитна ни дебитна) или фотокопија уговора са банком. Овиме доказујете да је рачун ваш. Друго, понесите очитану личну карту или фотокопију за оне без чипа. На полеђини напишите број бирачког места на коме сте радили и број телефона. Tражите да провере да ли се налазите у записнику о присутности на бирчакм месту, јер присутност је услов за исплату.